dezzin

image postproduction studio

Daniel Dziubiński

Zawartość niniejszej strony (wraz ze wszelkimi zdjęciam) jest poufna i prawnie zastrzeżona. Jeżeli niniejsza wiadomość nie jest przeznaczona dla Państwa, wszelkie ujawnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie zawartości wiadomości jest stanowczo zabronione. W takim przypadku uprzejmie prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy oraz o usunięcie wiadomości wraz ze wszystkimi załącznikami z Państwa systemu.

The contents of this e-mail (including any attachments) are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient of this e-mail, any disclosure, copying, distribution or use of its contents is strictly prohibited, and you should please notify the sender immediately and then delete it (including any attachments) from your system.